Thông báo

Để tránh sản phẩm giả mạo và đảm bảo quyền lợi của Quý khách. Vui lòng gọi trực tiếp về Mrs. HẰNG theo số điện thoại: 0918 16 22 99 hoặc 0903 303 916 để nhận được sản phẩm chính gốc của xôi chè bà Ba.

Facebook